فهرست قیمت و دانلود

 

فهرست نرم‌افزارهای اداری – مالی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود خرید اینترنتی
نرم افزار ثبت و چاپ چک مبین توضیحاتتوضیحات ۲۹,۰۰۰ توماندریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چک و بانک مبین توضیحاتتوضیحات ۵۹,۰۰۰ تومان
دریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
نقره ای
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
طلایی
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۷۵۰,۰۰۰ تومان
دریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات ۲۵,۰۰۰ تومان
دریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات ۵۵,۰۰۰ تومان
دریافتدریافت

افزودن به سبد خرید


 

فهرست نرم‌افزارهای مدیریتی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود خرید اینترنتی
نرم افزار کتابداری مبین، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۷۰,۰۰۰ تومان
دریافت
دریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابداری مبین، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دریافت
دریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابخانه دیجیتال مبین توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت
دریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش نقره ای توضیحاتتوضیحات ۸۰,۰۰۰ توماندریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش طلایی توضیحاتتوضیحات ۱۳۵,۰۰۰ توماندریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی مبین توضیحاتتوضیحات ۱۴۰,۰۰۰ توماندریافتدریافت

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مؤذن مبین، نسخه‌ی جدید توضیحاتتوضیحات رایگاندریافتدریافت