آرشیو

۱۴ فروردین ۱۳۹۴

نرم افزار انبارداری (ویژه عاملین توزیع بذر و کود)

      نرم افزار انبارداری-برنامه انبارداری-نرم افزار بذر-نرم افزار کود-انبار بذر-انبار کود انبارداری فعالیتی جدانشدنی از بخش کشاورزی است. به تبع گسترش این حوزه یکی از مشکلات موجود همیشه داشتن آمار و اطلاعات کافی از موجودی ها است.در همین راستا واحد تخصصی سروش از گروه نرم افزاری مبین سافت نرم افزار انبارداری ویژه عاملین توزیع بذر و کود...

ادامه مطلب