دانلود فایل

 

نرم افزار فایل توضیحات
چاپ چک قالب چک صیاد از بخش قالب های چک / بارگزاری قالب از فایل / قالب دانلودی را نصب نمایید.
تمامی قالب‌ها
چک و بانک قالب چک صیاد از بخش اطلاعات پایه / نصب قالب ازفایل / قالب دانلودی را نصب نمایید.
تمامی قالب‌ها
فایل های گزارش محتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
تعمیرگاه نقره ای فایل های گزارش محتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
تعمیرگاه طلایی فایل های گزارش محتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
انبارداری نقره ای فایل های گزارش محتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.
انبارداری طلایی فایل های گزارش محتوای فایل zip  را در پوشه نصب نرم افزار / پوشه Reports استخراج نمایید.

 

پیش‌نیازها:

نرم افزار پیش نیاز فایل توضیحات
Access Database Engine لینک دانلود پیش نیاز نرم افزار های چاپ چک ، کتابداری ، چاپ بارکد
.Net Framework2.0 لینک دانلود پیش نیاز نرم افزار های چک و بانک ، تعمیرگاه ، انبارداری ، دبیرخانه
در ویندوز XP

 

پشتیبانی:

عنوان فایل توضیحات
AnyDesk لینک دانلود پس از دانلود و اجرای نرم‌افزار، کد نمایش داده شده را به واحد پشتیبانی اعلام نمایید.