فهرست قیمت و دانلود

 

فهرست نرم‌افزارهای اداری – مالی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود مقایسه خرید اینترنتی
نرم افزار جامع مدیریت کسب و کار توضیحاتتوضیحات یک ماه رایگان!ورود به سامانهورود به سامانه

ثبت نام در سـامـانه

نرم افزار ثبت و چاپ چک مبین توضیحاتتوضیحات ۳۹,۰۰۰ توماندریافت38,980  دانلودمقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چک و بانک مبین توضیحاتتوضیحات ۵۹,۰۰۰ تومان
دریافت4,888  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
نقره ای
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت5,577  دانلودمقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
طلایی
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت2,147  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات ۷۰,۰۰۰ تومان
دریافت5,044  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات ۱۲۰,۰۰۰ تومان
دریافت2,563  دانلود

افزودن به سبد خرید


 

فهرست نرم‌افزارهای مدیریتی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود مقایسه خرید اینترنتی
نرم افزار کتابداری مبین، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۷۰,۰۰۰ تومان
دریافت9,796  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابداری مبین، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دریافت5,461  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابخانه دیجیتال مبین توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت5,461  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش نقره ای توضیحاتتوضیحات ۱۲۰,۰۰۰ توماندریافت3,376  دانلودمقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش طلایی توضیحاتتوضیحات ۲۲۰,۰۰۰ توماندریافت3,136  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی مبین توضیحاتتوضیحات ۹۰,۰۰۰ توماندریافت3,986  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مؤذن مبین، نسخه‌ی جدید توضیحاتتوضیحات رایگاندریافت4,611  دانلود