فهرست قیمت و دانلود

 

فهرست نرم‌افزارهای اداری – مالی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود مقایسه خرید اینترنتی
نرم افزار جامع مدیریت کسب و کار توضیحاتتوضیحات یک ماه رایگان! ورود به سامانهورود به سامانه

ثبت نام در سـامـانه

نرم افزار ثبت و چاپ چک مبین توضیحاتتوضیحات ۳۹,۰۰۰ تومان دریافت36,673  دانلود مقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چک و بانک مبین توضیحاتتوضیحات ۵۹,۰۰۰ تومان
دریافت4,159  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
نقره ای
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت5,119  دانلود مقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
طلایی
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت1,832  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات ۲۵,۰۰۰ تومان
دریافت4,616  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات ۵۵,۰۰۰ تومان
دریافت2,390  دانلود

افزودن به سبد خرید


 

فهرست نرم‌افزارهای مدیریتی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود مقایسه خرید اینترنتی
نرم افزار کتابداری مبین، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۷۰,۰۰۰ تومان
دریافت9,656  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابداری مبین، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دریافت4,798  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابخانه دیجیتال مبین توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت4,798  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش نقره ای توضیحاتتوضیحات ۱۲۰,۰۰۰ تومان دریافت3,038  دانلود مقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش طلایی توضیحاتتوضیحات ۲۲۰,۰۰۰ تومان دریافت2,746  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی مبین توضیحاتتوضیحات ۹۰,۰۰۰ تومان دریافت3,061  دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مؤذن مبین، نسخه‌ی جدید توضیحاتتوضیحات رایگان دریافت3,666  دانلود