فهرست قیمت و دانلود

 

فهرست نرم‌افزارهای اداری – مالی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود مقایسه خرید اینترنتی
نرم افزار جامع مدیریت کسب و کار توضیحاتتوضیحات یک ماه رایگان! ورود به سامانهورود به سامانه

ثبت نام در سـامـانه

نرم افزار ثبت و چاپ چک مبین توضیحاتتوضیحات ۲۹,۰۰۰ تومان دریافتدانلود مقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چک و بانک مبین توضیحاتتوضیحات ۵۹,۰۰۰ تومان
دریافتدانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
نقره ای
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۲۵۰,۰۰۰ تومان
دریافتدانلود مقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار انبارداری مبین، نگارش
طلایی
توضیحاتتوضیحات دو کاربره
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافتدانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات ۲۵,۰۰۰ تومان
دریافتدانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار چاپ برچسب و بارکد، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات ۵۵,۰۰۰ تومان
دریافتدانلود

افزودن به سبد خرید


 

فهرست نرم‌افزارهای مدیریتی

محصول توضیحات قیمت (تومان) دانلود مقایسه خرید اینترنتی
نرم افزار کتابداری مبین، نگارش ساده توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۷۰,۰۰۰ تومان
دریافت
دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابداری مبین، نگارش پیشرفته توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دریافت
دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار کتابخانه دیجیتال مبین توضیحاتتوضیحات دو کاربره:
۵۵۰,۰۰۰ تومان
دریافت
دانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش نقره ای توضیحاتتوضیحات ۱۲۰,۰۰۰ تومان دریافتدانلود مقایسهمقایسه

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مدیریت تعمیرگاه مبین، نگارش طلایی توضیحاتتوضیحات ۲۲۰,۰۰۰ تومان دریافتدانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی مبین توضیحاتتوضیحات ۱۴۰,۰۰۰ تومان دریافتدانلود

افزودن به سبد خرید

نرم افزار مؤذن مبین، نسخه‌ی جدید توضیحاتتوضیحات رایگان دریافتدانلود