آرشیو

07 فوریه 2015

تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری از...

ادامه مطلب