آرشیو

۱۳ بهمن ۱۳۹۳

کتابداری چیست؟

کتابداری چیست و به چه کسی کتابدار می گویند؟ همان طور که همه می دانید، اگر جامعه ای بخواهد پیشرفت کند و توسعه یابد، باید مردم آن جامعه از نظر سواد رشد بالایی داشته باشند و اطلاعات خود را به روز سازند. کتابخانه ها برای این امر در تمام جوامع یشری بوجود آمده است. اگر کتابخانه بخواهد افراد بشری...

ادامه مطلب