آرشیو

25 جولای 2011

بازخوانی مواضع علامه مصباح در قبال دولت و جریان سوم تیری

محمد مهدی تهرانی: باز بازار بگو مگوهای سیاسی کشور گرم است. آن‌هایی که کینه بدر و خیبر داشتند اکنون سینه سپر می‏کنند و با صدای درشت می‏گویند دیدید ما درست می‏گفتیم و شما اشتباه کردید و آنان که رئیس‏جمهور و مسئول دفترش را معصوم می‏پندارند، می‏پرسند چه شد که این همه انتقاد به یکباره بعد خانه‏نشینی مطرح شد و...

ادامه مطلب