آرشیو

۳۱ مرداد ۱۳۹۰

شاهکار پاسخ امیرالمونین علی(علیه السلام) به پرسش علم بهتر است یا ثروت

همهمه‌ای در میان مردم افتاد؛ چه خبر است امروز! چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟ نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌واردها دوخته می‌شد. در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود، پرسید…   “عماریون”- سایت ارزشی بولتن نیوز...

ادامه مطلب