آرشیو

۱۵ شهریور ۱۳۹۵

چک در چه صورتی به روز تلقی می شود؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک در صورتی به روز تلقی می‌شود که در همان لحظه که چک را صادر می نمایید تاریخ همان روز را بر چک درج کنید. در این صورت چک دریافت شده به روز است. حتی اگر آن روز تعطیل رسمی باشد ولی اگر تاریخ چک غیر از تاریخ دریافت باشد چک مهلت دار...

ادامه مطلب