آرشیو

19 مارس 2011

تشابهات زندگی لینکلن و کندی به همراه یک ۲۰ دلاری ناقابل و افشای حقایقی بزرگ

آبراهام لینکلن در سال ۱۸۴۶ به سنا را یافت جان. اف. کندی در سال۱۹۴۶ به سنا راه یافت آبراهام لینکن در سال ۱۸۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شد جان. اف. کندی در سال ۱۹۶۰ به ریاست جمهوری انتخاب شد هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند. همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست...

ادامه مطلب