آرشیو

27 ژوئن 2011

تحریف‌های تاریخی و توهین‌های مذهبی در «شاهزاده پارس»

به هر حال، مسئله دیگر این است که در دو نسخه فوق، که به شرح آنها پرداخته شد، دو جن وجود دارند که نام هر یک از آنها یکی از القاب بانوی دو عالم حضرت فاطمه (س) است، یعنی راضیه و زهرا. آیا انتخاب چنین اسامی‌ای برای این شخصیت‌ها تصادفی است؟ در آخرین سری از بازی‌های «شاهزاده ایران» شیاطین...

ادامه مطلب